Schemaändring vecka 47

Tisdag kl. 19 Styrka och pulsintervall med Ulrica

Torsdag kl. 19 Cirkelfys med Therese