Om oss

Om oss

MixMotion är en motionsförening som har funnits i Björklinge och Viksta sedan år 2000. Vår ambition är att kunna erbjuda rolig och effektiv träning där alla kan hitta något som passar.

Våra instruktörer

BÖRJE BJÖRK

Instruktör med medel, intensiv och cirkelträning på menyn. Kontakta gärna mig på tel: 070 52 44 956.

ÅSA ERIKSSON

Utbildad gympaledare och diplomerad Les Mills Bodypump instruktör.

GUDRUN LARSSON

Utbildad gympaledare.

SOFIE FOGELBERG

Utbildad gympaledare.

JENNIE ODELFALK

Utbildad och diplomerad Les Mills Bodypump instruktör.

THERESE ASPLUND

Instruktör för cirkelfys och olika typer av intervallpass.

ULRICA AHLINDER

Leder ”Styrka & pulsintervall” pass.

Caroline Matson

Utbildad Bamsegympa ledare.

Ellen Lövgren

Utbildad Bamsegympa ledare.

Mix Motions policy mot kränkande särbehandling
Mix Motion Förening Björklinge tar avstånd från, och arbetar mot, alla former av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier.
Ingen medlem/deltagare ska på föreningens träningspass bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ej heller för annan form av kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Alla ledare ska vara informerade om denna policy och ska vid eventuell tendens till överträdelse rapportera till styrelsen.
Mix Motions styrelse har en stående punkt gällande diskriminering och kränkande behandling på dagordningen och ansvarar för att följa upp denna vid styrelsemötena.