Schemaändring v. 38


Tisdag 20/9 kl.19 kör Ulrica Styrka och pulsintervall och torsdag 22/9 kör Therese Cirkelfys (basövningar utan hopp) kl.18 och tabata-intervaller kl.19.