Max antal deltagare

Vi följer Uppsala kommuns riktlinjer gällande max antal person i lokalerna.

Björklinge skola- 15 st

Björkvallsskolans gympasal- 30 st

Viksta bygdegård- 12 st

/Sofie F