Flera i FAMILJEN som tränar med oss i vår?

Nedanstående priser gäller för våren 2017;

TERMINSAVGIFTER Våren 2017

1 vuxen (21 år – 64 år) – 500:- /termin
1 barn (11 år – 20 år) – 300:-/termin
1 senior (över 65 år) – 300:- /termin

Familjepriser HT2016:
1 vuxen, 1 barn (tom 20 år) – 700:- /termin
2 vuxna – 850:- /termin
2 vuxna, 1 barn (tom 20 år) – 1000:- /termin
varje tillkommande barn – 200:- /termin

Det är viktigt att ni anger vem/vilka medlemskapet gäller – namn och födelseår till alla betalande måste stå på inbetalningen!

Har ni frågor angående detta? Maila då borjebjork1@gmail.com eller prata med någon av ledarna som håller passen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen