Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem i MixMotion!
Det är bara att swischa eller betala in medlemsavgiften till MixMotions Plusgiro konto. Vid betalning är det viktigt att du uppger namn och födelseår (om familj -allas namn o pers.nr). Se avgifter och PG nedan.

När du kommer på ett pass för första gången är det viktigt att du skriver upp ditt namn på en medlemslista. Sedan ska du sätta ett kryss varje gång du tränar på det passet.

Kan jag prova träna med MixMotion?
Det går bra att prova träna med oss! Kom till något (eller ett par) av våra pass, prata med ledaren -och provträna!

Terminsavgifter:
Vuxna (21-64 år) 500 kr

Senior (över 65 år) 300 kr
Ungdom (11-20 år) 300 kr

Är ni flera i familjen som tränar med MixMotion?

Familjepriser:
1 vuxen, 1 ungdom – 700 kr/termin
2 vuxna – 850 kr /termin
2 vuxna, 1 ungdom – 1000 kr/termin
Varje tillkommande ungdomsmedlem – 200 kr/termin   /   Ex. 1 vuxen+2 ungdomar= 900 kr/termin

OBS! Se separat information nedan om åldersgränser på våra pass.

MIX MOTION PG:1381903-2 (obs ange namn och födelseår!)

MIX MOTION Swish nummer: 123 30 85 065

Åldersgräns på våra pass
Åldersgränsen på pass med vikter är 15 år. Övriga pass är åldersgränsen 11 år i målsmans sällskap.

Passa på att få en bra start med nya skor eller träningskläder!
Medlemmar i MixMotion har 10% på Gå och löp kliniken i Uppsala