OM

MixMotion är en motionsförening som har funnits i Björklinge och Viksta sedan år 2000. Vår ambition är att kunna erbjuda rolig och effektiv träning där alla kan hitta något som passar.

Våra instruktörer är utbildade och entusiastiska för att kunna dela träningsglädje genom rolig, effektiv, varierad och säker träning.

Vi brinner för att ge Björklinge bra motionsalternativ!

Mix Motions policy mot kränkande särbehandling
Mix Motion Förening Björklinge tar avstånd från, och arbetar mot, alla former av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier.
Ingen medlem/deltagare ska på föreningens träningspass bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ej heller för annan form av kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Alla ledare ska vara informerade om denna policy och ska vid eventuell tendens till överträdelse rapportera till styrelsen.
Mix Motions styrelse har en stående punkt gällande diskriminering och kränkande behandling på dagordningen och ansvarar för att följa upp denna vid styrelsemötena.