Länkar

Gymnastikförbundet Uppland

Gå och Löp kliniken
”För att testa ut rätt skor och hjälpmedel krävs välutbildad personal. Därför har alla som jobbar på våra kliniker endera lång erfarenhet av motions- och arbetsrelaterade överbelastningsskador eller utbildning inom motion och friskvård. Som medlem i Mix Motion får du 10% rabatt när du handlar hos oss!”